GODLEWSKI - SPORT Prze³aj
sezon: 2001/2002
15.
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Szczekociny
20.01.2002
KATEGORIA WYNIKI
Elite/Orlik
Junior
Junior M³odszy
M³odzik
Kobiety - Seniorki/Juniorki
Kobiety - Juniorki M³odszy/M³odziczki
 
Godlewski-Sport®
1996-2005
Tel. kom.:
601 25 93 76
  godlewski-sport@wp.pl