GODLEWSKI - SPORT Szosa
sezon: 2000
Kryterium uliczne "o Laurowy Wieniec Dziennika £ódzkiego"
£ód¼
17.09.2000
KATEGORIA WYNIKI
Senior
Junior
Junior m³odszy
M³odzik
 
Godlewski-Sport®
1996-2005
Tel. kom.:
601 25 93 76
  godlewski-sport@wp.pl