GODLEWSKI - SPORT Szosa
sezon: 2006
Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym
pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wa³brzyskiego
Walim
02.09.2006-03.09.2006
KATEGORIA WYNIKI
Orlik
Junior
Junior m³odszy
Kobiety - Seniorki
Kobiety - Juniorki
Kobiety - Juniorki m³odsze
 
Godlewski-Sport®
1996-2005
Tel. kom.:
601 25 93 76
  godlewski-sport@wp.pl