GODLEWSKI - SPORT Szosa
sezon: 2014
Memoria³ im. Stanis³awa Szozdy
Kryterium uliczne
Prudnik
21.09.2014
KATEGORIA WYNIKI
Senior/Orlik
Junior
Junior m³odszy
M³odzik
Kobiety - Seniorki
Kobiety - Juniorki
Kobiety - Juniorki M³odsze/M³odziczki
Masters = Panowie
Gimnazjum
Dzieci - klasy 1-3
Dzieci - klasy 4-6
 
Godlewski-Sport®
1996-2005
Tel. kom.:
601 25 93 76
  godlewski-sport@wp.pl